Zomerkortingen voor verenigingen via Jeugdvoetbalopleiding

Jeugdvoetbal Voetbalnieuws-leiden
Duke of Oz artikel
Rurh gold artikelbanner

Aantrekkelijke zomerkorting voor verenigingen! In de maanden juni en augustus is er een aantrekkelijke korting op al onze scholingsmogelijkheden voor uw vereniging. Steeds meer verenigingen realiseren zich dat de goedwillende trainers van de jeugdteams dankzij korte en praktijkgerichte scholing in staat worden gesteld de jeugdspelers gerichter op te leiden. De meeste jeugdtrainers bij een vereniging zijn ongediplomeerd en vormen het grote legioen van vrijwilligers die een verantwoorde rol heeft bij de jeugdtraining.

Omdat de jeugdopleiding van een vereniging met een groot aantal goedwillende trainers en jeugdleiders veel structuur en begeleiding vraagt is collectieve scholing van het totale jeugdkader een ideale manier om de visie en het beleid te vertalen naar de praktijk.

Dankzij een clubspecifieke scholing op uw eigen locatie voor alle jeugdtrainers zal de betrokkenheid en het totale niveau aanzienlijk worden vergroot. Zie voor de vele mogelijkheden www.jeugdvoetbalopleiding.nl

Sepa green artikelbanner
Brasserie buitenhuis
Sport2000 artikelbanner
Geco artikelbanner

Nieuws1_7-11_resultaat

Het niveau van het jeugdkader bepaalt immers het niveau van de jeugdopleiding. Trainers en leiders raken zeer gemotiveerd als zij vooruitgang bemerken. Samen met de beleidsbepalers van de vereniging kiezen wij voor maatwerk. Uitgangspunt is een interactieve benadering waarbij de totale jeugdopleiding van de betrokken vereniging centraal staat.

Hierbij een overzicht van mogelijkheden om de jeugdopleiding uw vereniging (nog) verder te ontwikkelen.

# Driedelige interne trainerscursus afgesloten met een certificaat voor alle deelnemers. Alle jeugdtrainers van de vereniging kunnen hier aan deelnemen ZONDER extra kosten! inclusief clubspecifieke trainersmap en totaalpakket met o.a veel oefenstof.

# Diverse thema-avonden: deze zijn zowel afzonderlijk als gezamenlijk te reserveren. Presteren met plezier voor trainers, leiders, ouders.

-Clubspecifieke speelwijze voor trainers

– Coaching voor trainers en leiders

– Wedstrijdgericht trainen voor trainers

– Jeugdopleiding voor trainers en leiders

– Wiel Coerver-methode voor trainers

– Speelwijze voor trainers en leiders

– Wedstrijdanalyse voor trainers

– De rol van de (op-)leider voor leiders

– Opleiding van jeugdkeepers voor trainers en leiders

Thema-avonden zijn los van elkaar te boeken.

TRAIN-DE-TRAINER: Volgens het reguliere trainingsschema van uw jeugdafdeling verzorgen wij coaching, begeleiding en feedback gedurende een of meerdere trainingsmiddagen of avonden.

Kortom: specifieke persoonlijke ondersteuning afhankelijk van de kennis en behoeften van de trainers. Dit programma kan 3 tot 5 uur duren zodat een groot aantal van uw jeugdtrainers hiervan kunnen profiteren.

Wij kunnen uw vereniging ondermeer helpen aan:

# Een clubspecifieke trainersmap

# Oefenstof voor pupillen

# Oefenstof voor junioren

# Technisch jeugdbeleidsplan

# Speler-Volg-Systeem # Interne jeugdtrainerscursus op uw locatie

# Thema-avond(en) op uw locatie

# Work-shop op uw locatie

# Totaal scholingsprogramma jeugdkader

# Techniek-training voor uw jeugdspelers

# Specifieke keeperstraining voor uw keepers

# Advies en begeleiding

Voor nadere informatie omtrent korting en inhoud kunt u ons benaderen. Mocht u belangstelling hebben om de specifieke wensen en behoeften van uw vereniging te bespreken neem dan gerust contact met ons op via: info@jeugdvoetbalopleiding.nl

Van Marwijk artikelbanner
Seven gifts artikel