Commissie Riethoven stopt werkzaamheden, reorganisatie UVS strandt vroegtijdig

Voetbalnieuws-leiden
Duke of Oz artikel
Mooi artikelbanner

In de afgelopen zes maanden is UVS onder begeleiding van een gemandateerde commissie aan de slag gegaan met het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen in de structuur, financiën en organisatie van de club. Deze commissie onder leiding van jeugdvoorzitter Lucas Riethoven had als doelstelling om het door haar opgestelde beleidsplan 2014-2019 ten uitvoer te brengen en nieuwe leden voor het hoofdbestuur te werven. Het had hiervoor een twintigtal commissies ingericht en bemensd. In een gezamenlijk overleg met het hoofdbestuur op maandag 22 september is echter gebleken dat de commissie en het hoofdbestuur te zeer van inzicht en mening verschillen over de koers die moet worden gevaren door UVS. Dit heeft er toe geleid dat de Commissie Riethoven zich door het hoofdbestuur heeft laten ontbinden en besloten heeft geen actieve rol meer te spelen binnen de vereniging.

 

 

Geco artikelbanner
Stadsbrouwhuis Leiden artikel
Knijnenburg artikelbanner
Voorthuijzen artikelbanner

 

Brasserie meelfabriek
Slingerland artikelbanner