Rode draad voor jeugdopleiding binnen de club (advertorial)

Jeugdvoetbal
ALV artikelbanner
Drankenhandelleiden artikelbanner

Via een unieke verenigingsbrede rode draad is voor iedere club succes haalbaar. Omdat een vereniging bij het opleiden van haar jeugdspelers vooral te maken heeft met veel goedwillende vrijwilligers is een gerichte aanpak door alle betrokkenen noodzakelijk
om alle jeugdspelers beter te leren voetballen, waardoor de ontwikkeling van het individu en het team op passende wijze, verenigingsbreed, kan plaatsvinden.

De Rode draad voor een gestructureerde jeugdopleiding

Het concept ‘de rode draad’ is een gestructureerde werkwijze om binnen de jeugdopleiding van de vereniging, voor de gehele
jeugdafdeling, toe te passen. Jeugdvoetbalopleiding is in staat om uw vereniging te helpen bij een eenduidige planmatige aanpak, die aansluit bij de wensen en behoeften van de vereniging. Dankzij maatwerk zullen alle spelers een totale opleiding krijgen
aangeboden die aansluit bij leeftijd en niveau. Met name de jeugdspelers profiteren van een planmatige aanpak. Bestaande uit o.a
vaste maand thema’s. We verdelen alle teams van F tot en met A tot drie verschillende groepen Onderbouw F-E spelers, Middelbouw D-C spelers, Bovenbouw B-A spelers.

Stadsbrouwhuis Leiden artikel
Sport2000 artikelbanner
Sepa green artikelbanner
Knijnenburg artikelbanner

JVO 2 (Small) (2)

Succesfactor is om alle spelers volgens vaste maand-thema’s op te leiden met als uitgangspunten:

# Eerste training in de week: individuele ontwikkeling
# Tweede training in de week: Teamontwikkeling
# Wedstrijd: Leermiddel

De vereniging kan kiezen uit verschillende mogelijkheden om tot de gewenste ‘rode draad’  te komen in haar jeugdopleiding:

# Cursus gericht op individuele ontwikkeling spelers
# Cursus gericht op teamontwikkeling spelers
# Cursus gericht op wedstrijd als leermiddel
# Thema-avonden
# Periodiek clubondersteuning bij de ‘rode draad’
# Complete oefenstofboek

Jeugdvoetbalopleiding is landelijk actief bij een groot aantal verenigingen om via scholing,ondersteuning en advies op een wijze die aansluit bij de wensen en behoeften van de vereniging zelf.

Zie onze website www.jeugdvoetbalopleiding.nl. Voor naderende informatie kunt u ,vrijblijvend, contact met ons opnemen via:info@jeugdvoetbalopleiding.nl

Met sportieve groet,
Mark de Horn
Coordinator Jeugdvoetbalopleiding
www.jeugdvoetbalopleiding.nl
06-48563540

Seven gifts artikel
Rebel Horeca artikelbanner