Minder nostalgie in de Kikkerpolder

Derde klasse UVS
Drankenhandelleiden artikelbanner
Mooi artikelbanner

In nauw overleg met het Sportbedrijf van de gemeente Leiden heeft het UVS- bestuur besloten om naast de staan- en onoverdekte zittribunes ook de huidige overdekte zittribune te slopen. Deze tribune zou aan het einde van dit seizoen een ingrijpende en kostbare renovatie moeten ondergaan om aan de wettelijke veiligheidseisen te kunnen blijven voldoen. Het bestuur onderzoekt met het Sportbedrijf momenteel de mogelijkheden voor de bouw van een nieuwe overdekte zittribune, die qua uitstraling herinnert aan de huidige tribune die gebouwd werd in de tijd dat UVS nog te boek stond als de enige betaald voetbalclub in de regio.

UVS_complex_Tribune vooraanzicht

Zoals eerder gemeld ondergaat ons sportcomplex de komende zomer een complete metamorfose. Behalve de aanleg van een tweede kunstgrasveld met wedstrijdverlichting ter vervanging van het huidige hoofdveld worden alle bestaande tribunes gesloopt en vervangen door kleinere statribunes en zullen ook de kassahokjes bij de ingang van het bestaande kunstgrasveld verdwijnen. De hoofdingang wordt nu gesitueerd aan de kant van de groene werkloods van de gemeente Leiden. Aan die kant zal ook een ruime rijwielstalling worden gerealiseerd. Naar verwachting zal in het najaar begonnen worden met de bouw van twee sportzalen op de plek van die groene werkloods. Tot de renovatiewerkzaamheden behoort ook de aanleg van extra verlichting op het pad tussen de kinderopvang en het huidige kunstgrasveld.

Stadsbrouwhuis Leiden artikel
Voorthuijzen artikelbanner
Scheffer sportprijzen artikel
Sepa green artikelbanner

De voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de huidige tribunes zullen reeds begin mei beginnen. Het wegvallen van het hoofdveld begin mei heeft aanmerkelijke consequenties voor de geplande jeugdtoernooien. Deze zullen nu op drie in plaats van vier velden afgewerkt moeten worden.

Gerard Bol artikel
OWN artikelbanner