Vrienden van
Leidenamateurvoetbal

Nabeschouwing met Unity FM op voetbalweekend 13-14 februari

Mooi artikelbanner
Rumling bouw artikel

De verslagen zijn weer geplaatst en er is al veel gezegd en geschreven. Ook zijn er samenvattingen getoond en diverse podcasts geplaatst. Om het weekeinde af te sluiten volgt nu nog het wekelijkse rondje langs de velden met Unity FM, een van onze mediapartners. Ofwel een radiofragment met het regionale voetbalweekend in ‘helikopterview’:

 

Slingerland artikelbanner
Brasserie meelfabriek